Home

Toiletjuffrouw Carrie Toos overhandigt opbrengst fooienpot aan buurmannen

Als dank voor een schoon toilet doneerden de bezoekers gul in de fooienpot die tijdens het Dorpsfeest Zoeterwoude bij de toiletten stond.
Vandaag overhandigde toiletjuffrouw Carrie Toos de opbrengst aan de buurmannen Darko de Vos en Leon van Es.
De buurmannen zamelden geld in voor de sponsorfietstocht van Amref Flying Doctors in Tanzania. 
Darko heeft deze tocht inmiddels volbracht. Door omstandigheden kon Leon dit jaar niet meedoen, Zijn deel van het al ingezamelde bedrag, samen met de opbrengst van de fooienpot, blijft staan tot volgend jaar. Dan hoopt ook hij de route te fietsen.

 

Overhandigen fooienpot aan Buurman en Buurman klein