VRIJWILLIGERSREGLEMENT

ALGEMEEN

Heb je iets te melden, of zit je iets dwars, spreek dan personen van het bestuur of de werkgroepen aan. Zij zullen hun best doen de problemen op te lossen of iets te doen met de gemaakte opmerkingen. Het bestuur is te herkennen aan shirts met de opdruk "organisatie".

Het is niet toegestaan zonder toestemming iets met de stroomvoorziening, -aansluitingen e.d. te doen. Dit kan tot ernstige storingen en gevaarlijke situaties leiden. Dit betekent dat je niet zomaar ergens een stekker kan insteken of uittrekken. Dit geldt ook voor mobieltjes, er is geen mogelijkheid deze op het terrein op te laden.

Gebruik van drugs is niet toegestaan.

Discriminerende of racistische uitlatingen zijn uiteraard uit den boze.

Wellicht overbodig om te melden, maar wanneer je een dienst draait kun je natuurlijk niet tegelijkertijd voor (je) kinderen zorgen.

 

FEESTDAGEN

Kom bij voorkeur lopend of op de fiets naar het feestterrein. We hebben geen parkeerruimte backstage voor auto's.

Je wordt backstage op het feestterrein verwacht op de tijd die we vooraf met je gecommuniceerd hebben.

NB: Let goed op voor welke diensten je bent ingedeeld, dit kan afwijken van wat je hebt opgegeven!

 

Het aan jou uitgereikte vrijwilligers-t-shirt ben je verplicht te dragen tijdens de diensten.
Het t-shirt dient in originele staat gedragen te worden, dus geen knip- en plakkunstwerk van het t-shirt maken.
Tijdens bezoek aan het feestterein buiten diensttijden is het niet toegestaan om het medewerkers t-shirt te dragen.
Het is niet toegestaan het uitgereikte vrijwilligers t-shirt tijdens de feestdagen over te dragen aan iemand anders.

Mocht je vragen hebben, iets kwijt zijn, of wat je als vrijwilliger van het dorpsfeest dan ook nodig hebt, meld je dan bij het bestuur. Zij helpen je gedurende de opbouw, festival en afbreken graag verder. Iedere uitgeleverde consumptie op het feestterrein moet afgerekend worden met consumptiemunten. Laat eerst betalen en lever daarna pas de consumpties. Ook mensen met een vrijwilligers t-shirt die een drankje bestellen bij één van de barren op het feestterrein moeten gewoon betalen met consumptiebonnen. Zij kunnen backstage wel gratis consumpties nuttigen/krijgen. Drankjes weggeven is uit den boze, de munten zijn de basis voor het voortbestaan van het Dorpsfeest.

Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen of te schenken aan personen jonger dan 18 jaar (Drank- en horecawet). Bezoekers ouder dan 18 jaar ontvangen een polsbandje waarmee alcohol kan worden besteld. Elke avond ontvangen de bezoekers een andere kleur polsbandje.
Als je toch twijfelt aan de leeftijd van iemand, ben je verplicht om legitimatie te vragen. Geen legitimatie betekent geen alcohol! Hier wordt scherp op gecontroleerd door de overheid. Er worden bij overtreding flinke boetes uitgedeeld aan organisaties.

Je kunt backstage eten. Tijdens je dienst is het geoorloofd een drankje te drinken, maar drink met mate. Je bent immers gastheer/gastvrouw van het Dorpsfeest! Denk er ook aan dat onze verzekering niet uitkeert bij ongevallen ten gevolge van dronkenschap. Mensen waarvan een barhoofd of de organisatie vindt dat ze veel gedronken hebben om te kunnen werken, zullen door de organisatie van het feestterrein verwijderd worden.

In de tenten, kassa's en op het buitenterrein hangen camera's. Dit is voor jullie en onze veiligheid. De beelden kunnen dienen als bewijslast bij eventuele calamiteiten.

Op het festivalterrein kun je alleen gratis drinken tijdens je dienst. Tussen je diensten in kun je natuurlijk altijd een gratis drankje halen bij de medewerkerstent.

Indien je geconfronteerd wordt met agressieve klanten of bezoekers, attendeer je barhoofd c.q. aanspreekpunt daar dan op. Hij/zij kan contact opnemen met security.

Vanaf het backstageterrein mag je géén consumptie meenemen naar het festivalterrein.

Het podium is, gezien de drukte en de wens van veel bands, niet toegankelijk voor vrijwilligers - behalve voor diegenen die daar werkzaam zijn. De enige mogelijkheid om artiesten echt te ontmoeten is als zij zich in de backstagetent laten zien. Ga geen handtekeningen vragen van de bands.

Als je ingedeeld staat bij de laatste dienst, vragen we je ook even te helpen met het opruimen. Dit geldt ook voor de mensen die aan het uitpuffen zijn in de backstagetent.

Na het opruimen drinken we met z'n allen nog een borrel om even bij te komen of gewoon voor de gezelligheid. En gezelligheid kent dan géén grens! In het clubhuis zijn toiletten die ook voor de vrijwilligers bestemd zijn. Je hoeft dus niet op het terrein in de rij te staan.

Het is niet toegestaan tijdens de draaiuren van het Dorpsfeest backstage zelf meegebrachte sterke drank te nuttigen.

OPBOUWEN EN AFBREKEN
Voor de vrijwilligers die helpen met het opbouwen en afbreken, wees zuinig op het terrein. De arbeidsinspectie kan hierop komen controleren. Heb je zelf veiligheidsschoenen, neem ze dan mee! In verband met je eigen veiligheid zal er tijdens de 'werkuren' geen alcohol geschonken worden. Tijdens het eten kun je uiteraard een drankje drinken. Daarna gaat de tap weer even dicht tot we allemaal klaar zijn met het werk van die dag.

Tijdens de opbouw en het afbreken is het festivalterrein geen kindvriendelijke omgeving. Het is daarom niet aan te raden tijdens die periode kinderen mee te nemen naar het feestterrein. Doe je dit toch, dan ben je zelf verantwoordelijk voor hen! Omwille van de veiligheid mogen kinderen van vrijwilligers zich alleen bevinden in de backstagetent en de ruimte er direct omheen.

Tot slot: Maak er weer een gezellig feest van!

Bestuur SDZ

maximaal aantal inschrijvingen is bereikt.

Beste lezer,

 

Het maximaal aantal inschrijvingen voor dit onderdeel tijdens het dorpsfeest is inmiddels bereikt.

Helaas is het niet meer mogelijk om in te schrijven.